DARUJTE 2% PRE CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU BELUŠA

Milí priatelia,

vďaka vám budeme môcť naďalej vytvárať deťom a mládeži priestor pre zmysluplné využívanie voľného času, rozvíjať ich talenty a chrániť ich pred sociálno – patologickými javmi.

Ďakujeme.

Potrebné údaje:
Názov: Cirkevné centrum voľného času
Farská 1158
018 61 Beluša
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37922581
IBAN: SK5309000000000363620233

webccvcbelusa.sk