Darujte 2% pre Cirkevné centrum voľného času Beluša

Vážení rodičia, milí priatelia.

Dovoľujeme si Vás opäť touto cestou osloviť s prosbou o pomoc pre našu neziskovú organizáciu Cirkevné centrum voľného času Beluša, ktorá sa zameriava na skvalitnenie voľnočasových aktivít a rozvíjanie talentov v rôznych záujmových činnostiach.
I napriek nepriaznivej dobe, vás prosíme o podporu a pomoc.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na minuloročnej pomoci, dosiahli sme vďaka Vám výrazné úspechy.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili spolupatričnosť, empatiu a pochopenie.

Nech je váš život naplnený radosťou. Srdečná vďaka.

S úctou riaditeľka CCVČ Beluša

Potrebné údaje:
Názov: Cirkevné centrum voľného času
Farská 1158
018 61 Beluša
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 37922581
IBAN: SK96 0900 0000 0051 7239 4168
webccvcbelusa.sk