2% pre CCVČ Beluša

Vážení rodičia, milí priatelia.

Dovoľujeme si Vás opäť touto cestou osloviť s prosbou o pomoc pre našu neziskovú organizáciu Cirkevné centrum voľného času Beluša, ktorá sa zameriava na skvalitnenie voľnočasových aktivít a rozvíjanie talentov v rôznych záujmových činnostiach. Aj vďaka vám, ktorí ste darovali 2% z vašich daní sme dosiahli výrazné úspechy vo výchovno vzdelávacej činnosti a zároveň ste prispeli k tomu, že centrum voľného času ešte môže naďalej pôsobiť v Beluši a tak svojou činnosťou napĺňať zmysluplné poslanie.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili spolupatričnosť, empatiu a pochopenie.
Nech je Váš život naplnený radosťou. Srdečná vďaka.

S úctou riaditeľka CCVČ Beluša.