Vážení rodičia, milé deti.
Od pondelka 10.1.2022 opäť otvárame záujmové činnosti v Cirkevnom centre voľného času Beluša, ktoré sa budú uskutočňovať podľa riadneho rozvrhu na školský rok 2021/2022. Do okamihu, kým nebude spustený covid automat ideme prezenčne a bez obmedzení. Akonáhle dôjde ku zverejneniu covid automatu, môže sa stať, že sa časť otvorených ŠZ bude musieť naspäť zavrieť. Ale dovtedy môžu fungovať. Potrebné je písomné vyhlásenie rodiča o bezpríznakovosti dieťaťa na Covid-19 a prekrytie horných dýchacích ciest. Pre vstup zamestnancov do centra voľného času platí režim OTP.
Veľmi sa na vás teší

kolektív CCVČ