„Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“
(Izaiáš 9, 5)

PRAJEME VÁM POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VIANOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024.
Riaditeľka a kolektív CCVČ Beluša