Rozvrh záujmovej činnosti v školskom roku 2023/2024

Pondelok:

ŠIKOVNÉ ručičky 15,15 – 16,15 hod.
Stolný futbal 15,30 – 16,30 hod.
Stolný hokej 15,30 -16,30 hod.
Šípky 15,30 – 16,30 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 / každý druhý týždeň/
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Utorok:

Keramický 15,15 – 16,45 hod.
Na skle maľované 14,00 -15,30 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Lego 15,15 – 16,15 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Streda:

Stolný tenis 15,00 – 16,00 – I. skupina
Stolný tenis 16,00 – 17,00 hod – II. skupina
Fotografický 16,00 – 17,00 hod.
Drevo ako dar 14,30 – 16,00 hod.
Gitara 16,00 – 17,00 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Štvrtok:
Kynologický 15,00-16,00 hod.
Lego 14,30 -15,30 hod. II. skupina
Gitara 16,00 – 17,00 hod.
Šach tréning /ligy/ 16,00 – 17,30 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00. hod

Piatok:
Partička 14,30 – 15,30 hod.
Šachový krúžok 15,00-16,00 hod.
Šachový krúžok 16,00 – 18,00 hod.
Anglický jazyk 14,00 – 15,00 hod staršie deti
Anglický jazyk 15,30 – 16,30 hod mladšie deti
Spevokol 16,30 – 17,45,00 hod.
Miništrantský 17,00 – 18,00 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00.hod
Každý druhý týždeň/ okrem prvopiatkového týždňa/ je stretnutie tretiakov SVETIELKO v pondelok, utorok a v stredu od 14,00 -15,00 hod. .
Sobota: Ligové zápasy SŠZ
Nedeľa: Ligové zápasy SŠZ

OZNAM

Vážení rodičia!
Srdečne vás pozývame na otvorenie pravidelnej záujmovej činnosti, ktoré sa uskutoční 28.9.2023 (štvrtok) o 16,00 hod. v Cirkevnom centre voľného času Beluša.
Tešíme sa na vašu účasť!

Ponuka ZČ na školský rok 2023/2024

Milé deti, nakoľko naše centrum voľného času začína voľnočasové aktivity
už od 4.9.2023 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod., môžete si prísť zahrať spoločenské hry, rôzne loptové hry, /futbal, basketbal, mini golf, badminton, vyskúšať si kreatívne tvorenie, pozrieť si rozprávku, film, napísať si domácu úlohu, porozprávať sa s kamarátmi, alebo len tak posedieť s priateľmi .
TEŠÍME SA NA VÁS!!!

rozpis ZČ na rok 2023-2024
žiadosť o prijatie do ZÚ 2023-2024
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Drahí rodičia!
Aj v novom školskom roku 2023/2024 ponúkame vašim deťom voľnočasové aktivity a pravidelnú záujmovú činnosť, z ktorej si môžete vybrať pre vaše dieťa, aby mohlo tvorivo a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

V tomto školskom roku ponúkame tieto krúžky:

• Fotografický krúžok
• Na skle maľované / maľovanie na sklo/
• Kynologický krúžok
• Voľnočasové aktivity – /každý deň okrem soboty a nedele od 12,00 – 17,00 hod./
• Zábavná gitara
• Spevokol
• Drevo ako dar
• Lego krúžok ml. deti
• Lego krúžok st. deti
• Šikovné ručičky / kreatívne tvorenie/
• Anglický jazyk – ml. deti
• Anglický jazyk – st. deti
• Pohybovo tanečný krúžok pre deti 5-7 rokov
• Tanečný krúžok – I. II. stupeň ZŠ
• Šachový krúžok – mladšie deti
• Šachový krúžok – staršie deti a mládež
• Keramický krúžok
• Stolný tenis
• Stolný futbal
• Stolný hokej
• Agroturistický krúžok
• Šípkarsky krúžok
• Posilňovňa
• Vyhradené pre miništrantov
• Svetielko
• Partička
• Šachový klub / III. liga, IV. liga/
• Klub mladých v PC
• Spoločenstvo rodín
• Spoločenstvo matiek

OZNAM

Cirkevné centrum voľného času Beluša počas veľkonočných sviatkov bude zatvorené od 06.04.2023 /štvrtok/
do 11.04.2023/utorok/. Otvorené bude opäť v stredu 12.04.2023 v riadnom čase.

Mgr. Vlasta Orgoníková, riaditeľka

Otvorte srdcia dobrej veci, darujte prosím 2 % z Vašich daní.

Vyhlasenie2023

Vážení rodičia, milí priatelia.
Dovoľujeme si Vás opäť touto cestou osloviť s prosbou
o pomoc pre našu neziskovú organizáciu Cirkevné centrum voľného času Beluša, ktorá sa zameriava na skvalitnenie voľnočasových aktivít a objavovanie talentov v rôznych záujmových činnostiach.
I napriek nepriaznivej dobe, vás prosíme o pomoc.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na minuloročnej pomoci, dosiahli sme vďaka Vám výrazné pokroky a úspechy. Vďaka vašej finančnej pomoci môžeme hrať druhú ligu v šachu, nevynímajúc tretiu a štvrtú. Pomohli ste nám lepšie materiálne zabezpečiť záujmové činnosti, ako je keramický či lego krúžok, ktoré sú finančne náročnejšie.
Nech je Váš život naplnený radosťou.
Srdečná vďaka.
S úctou riaditeľka CCVČ Beluša.

Potrebné údaje:
Názov: Cirkevné centrum voľného času Beluša
IČO: 37922581

IBAN: SK96 0900 0000 0051 7239 4168
webccvcbelusa.sk

AKTIVITY CEZ JARNÉ PRÁZDNINY

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa navštevovalo CCVČ Beluša počas jarných prázdnin od 27.2.2023 do 3.3.2023 treba ho nahlásiť
v kancelárii centra do 23.2.2023, vypísať prihlášku a zaplatiť poplatok 30,00€ na týždeň /materiál/.
Kto má záujem aj o obedy doplatí si 4,50€/deň.
Máme pripravený zaujímavý program: kreatívne aktivity, tvorivé dielne, hry, športové aktivity, výlet do okolia Beluše.
Zmena programu vyhradená.
Dieťa si so sebou prinesie desiatu, prezuvky, prefotenú kartičku poistenca, 0,5 litrovú fľašku.