Krúžky

Organizácia:
CCVČ je pre žiakov otvorené od pondelka do piatku a to v čase od 12,00 hod. do 17,45 hod. Počas sv. omše od 18,00 hod do 19,00 hod. je zatvorené. Centrum je opäť otvorené od 19,00 hod. do 21,00 hod. každý deň, od pondelka do nedele. Nedeľa popoludní od 14,00 hod. do 15,00 hod. je vyhradená pre deti s rodičmi. Večer sa opäť stretávajú v centre mladí.

Krúžky a záujmové činnosti 2014/2015:      ::: zobraziť pdf formát :::

 

 

CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V BELUŠI V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU
2014/2015 PONÚKA TIETO ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI, KTORÉ BUDÚ VIESŤ
KVALIFIKOVANÍ PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:Ste všetci vítaní!