Otvorte srdcia dobrej veci, darujte prosím 2 % z Vašich daní.

Vyhlasenie2023

Vážení rodičia, milí priatelia.
Dovoľujeme si Vás opäť touto cestou osloviť s prosbou
o pomoc pre našu neziskovú organizáciu Cirkevné centrum voľného času Beluša, ktorá sa zameriava na skvalitnenie voľnočasových aktivít a objavovanie talentov v rôznych záujmových činnostiach.
I napriek nepriaznivej dobe, vás prosíme o pomoc.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na minuloročnej pomoci, dosiahli sme vďaka Vám výrazné pokroky a úspechy. Vďaka vašej finančnej pomoci môžeme hrať druhú ligu v šachu, nevynímajúc tretiu a štvrtú. Pomohli ste nám lepšie materiálne zabezpečiť záujmové činnosti, ako je keramický či lego krúžok, ktoré sú finančne náročnejšie.
Nech je Váš život naplnený radosťou.
Srdečná vďaka.
S úctou riaditeľka CCVČ Beluša.

Potrebné údaje:
Názov: Cirkevné centrum voľného času Beluša
IČO: 37922581

IBAN: SK96 0900 0000 0051 7239 4168
webccvcbelusa.sk