Oznam

Vážení rodičia,

pravidelná záujmová činnosť v tomto roku je do 16.12.2022.
Od 19.12 do 21.12.2022 deti môžu chodiť na voľnočasové aktivity.
Od 22.12. 2022 je Cirkevné centrum voľného času zatvorené.
Otvorené bude v Novom roku od 9.1.2023

Milostiplné, požehnané prežitie
vianočných sviatkov a úspešný
nový rok 2023 Vám praje
kolektív CCVČ Beluša.