Oznam

Cirkevné centrum voľného času Beluša hľadá učiteľku tanca
pre školopovinné deti od 1.10.2022 / môže byť aj študentka/.
Bližšie informácie dostanete priamo v kancelárií centra,
alebo na č. mob.: 0904738397