Rozvrh záujmovej činnosti v školskom roku 2023/2024

Pondelok:

ŠIKOVNÉ ručičky 15,15 – 16,15 hod.
Stolný futbal 15,30 – 16,30 hod.
Stolný hokej 15,30 -16,30 hod.
Šípky 15,30 – 16,30 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 / každý druhý týždeň/
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Utorok:

Keramický 15,15 – 16,45 hod.
Na skle maľované 14,00 -15,30 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Lego 15,15 – 16,15 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Streda:

Stolný tenis 15,00 – 16,00 – I. skupina
Stolný tenis 16,00 – 17,00 hod – II. skupina
Fotografický 16,00 – 17,00 hod.
Drevo ako dar 14,30 – 16,00 hod.
Gitara 16,00 – 17,00 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Štvrtok:
Kynologický 15,00-16,00 hod.
Lego 14,30 -15,30 hod. II. skupina
Gitara 16,00 – 17,00 hod.
Šach tréning /ligy/ 16,00 – 17,30 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00. hod

Piatok:
Partička 14,30 – 15,30 hod.
Šachový krúžok 15,00-16,00 hod.
Šachový krúžok 16,00 – 18,00 hod.
Anglický jazyk 14,00 – 15,00 hod staršie deti
Anglický jazyk 15,30 – 16,30 hod mladšie deti
Spevokol 16,30 – 17,45,00 hod.
Miništrantský 17,00 – 18,00 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00.hod
Každý druhý týždeň/ okrem prvopiatkového týždňa/ je stretnutie tretiakov SVETIELKO v pondelok, utorok a v stredu od 14,00 -15,00 hod. .
Sobota: Ligové zápasy SŠZ
Nedeľa: Ligové zápasy SŠZ