ROZVRH ZČ v školskom roku 2022-2023

ROZVRH ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
v školskom roku 2022/2023

Pondelok:
Tanečný krúžok od 16,15 – 17,15 hod.
Šípky od 15,15 – 16,00
Svetielko od 14,00 – 15,00 / každý druhý týždeň/
Kynologický krúžok od 16,00 – 17,00 hod.
Partička od 15,00 – 16,00 hod.
Stretnutie matiek od 17,00 – 18,00 hod.
Voľnočasové aktivity

Utorok:
Agroturistika od 15,30 – 17,00
Na skle maľované od 14,00 -15,30
Svetielko od 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Lego od 15,15 – 16,15
Voľnočasové aktivity

Streda:
Tanečný krúžok od 16,15 – 17,15 hod.
Lego od 15,00 – 16,00 hod.
Šikovné ručičky 15,15 – 16,15
Drevo ako dar od 15,30 – 17,00 hod./ Pastoračné centrum/
Voľnočasové aktivity

Štvrtok:
Keramický krúžok I. skupina od 15,00 – 16,30 hod.
Stolný tenis od 14,30 – 15,30
Gitara I. skupina od 16,00 – 17,00 hod.
Šach – tréning od 16,00 – 18,00
Voľnočasové aktivity

Piatok:
Šachový krúžok I. skupina od 15,00-16,00 hod.
Šachový krúžok II. skupina od 16,00 – 18,00 hod.
Gitara II. skupina od 14,00 – 15,00
Gitara III. skupina od 15,15 – 16,15 hod.
Anglický jazyk I. skupina od 14,00 -14,45 hod.
Anglický jazyk II. skupina od 15,15 – 16,00 hod.
Keramický II. skupina od 15,00 – 16,30 hod.
Spevokol od 16,30 – 18,00 hod.
Miništrantský od 17,00 – 18,00 hod.
Voľnočasové aktivity
Každý druhý týždeň/ okrem prvopiatkového týždňa/ je stretnutie tretiakov SVETIELKO v pondelok, utorok a v stredu od 14,00 -15,00hod. .
Sobota: Ligové zápasy SŠZ
Nedeľa: Ligové zápasy SŠZ, Stretnutia rodín