Aktuálne

2% pre CCVČ Beluša

Vážení rodičia, milí priatelia.

Dovoľujeme si Vás opäť touto cestou osloviť s prosbou o pomoc pre našu neziskovú organizáciu Cirkevné centrum voľného času Beluša, ktorá sa zameriava na skvalitnenie voľnočasových aktivít a rozvíjanie talentov v rôznych záujmových činnostiach. Aj vďaka vám, ktorí ste darovali 2% z vašich daní sme dosiahli výrazné úspechy vo výchovno vzdelávacej činnosti a zároveň ste prispeli k tomu, že centrum voľného času ešte môže naďalej pôsobiť v Beluši a tak svojou činnosťou napĺňať zmysluplné poslanie.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili spolupatričnosť, empatiu a pochopenie.
Nech je Váš život naplnený radosťou. Srdečná vďaka.

S úctou riaditeľka CCVČ Beluša.

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“
(Izaiáš 9, 5)

PRAJEME VÁM POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VIANOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024.
Riaditeľka a kolektív CCVČ Beluša

FARSKÝ PLES

Srdečne vás pozývame na FARSKÝ ples, ktorý sa uskutoční v školskej jedálni pri OÚ v Beluši 27.1.2024 o 19,30 hod..Cena 35,00€. Bude hrať hudobná skupina AZ – music. V cene sú švédske stoly, kapustnica, káva, minerálka, víno. Vstupenky si môžete zakúpiť od pondelka 11.12.2023 v CCVČ Beluša v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod.. Bližšie informácie priamo v kancelárií centra, na FB, alebo vo výveske kostola.

Vianočné trhy

V nedeľu 17.12.2023 si Cirkevné centrum voľného času pripravilo vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v Pastoračnom centre od 8,30 hod. do 16,00 hod.. Môžete si zakúpiť keramické výrobky, domáce oblátky, výrobky z dreva, ručne maľované vianočné ozdoby, na ktoré si môžete dať napísať svoje meno. V ponuke bude punč pre dospelých aj deti, káva, čaj, koláčik….
Srdečne ste všetci vítaní. Príďte podporiť deti z CCVČ. Výťažok z predaja pôjde na materiálne zabezpečenie krúžkov.

Rozvrh záujmovej činnosti v školskom roku 2023/2024

Pondelok:

ŠIKOVNÉ ručičky 15,15 – 16,15 hod.
Stolný futbal 15,30 – 16,30 hod.
Stolný hokej 15,30 -16,30 hod.
Šípky 15,30 – 16,30 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 / každý druhý týždeň/
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Utorok:

Keramický 15,15 – 16,45 hod.
Na skle maľované 14,00 -15,30 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Lego 15,15 – 16,15 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Streda:

Stolný tenis 15,00 – 16,00 – I. skupina
Stolný tenis 16,00 – 17,00 hod – II. skupina
Fotografický 16,00 – 17,00 hod.
Drevo ako dar 14,30 – 16,00 hod.
Gitara 16,00 – 17,00 hod.
Svetielko 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00 hod.

Štvrtok:
Kynologický 15,00-16,00 hod.
Lego 14,30 -15,30 hod. II. skupina
Gitara 16,00 – 17,00 hod.
Šach tréning /ligy/ 16,00 – 17,30 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00. hod

Piatok:
Partička 14,30 – 15,30 hod.
Šachový krúžok 15,00-16,00 hod.
Šachový krúžok 16,00 – 18,00 hod.
Anglický jazyk 14,00 – 15,00 hod staršie deti
Anglický jazyk 15,30 – 16,30 hod mladšie deti
Spevokol 16,30 – 17,45,00 hod.
Miništrantský 17,00 – 18,00 hod.
Voľnočasové aktivity 12,00 – 17,00.hod
Každý druhý týždeň/ okrem prvopiatkového týždňa/ je stretnutie tretiakov SVETIELKO v pondelok, utorok a v stredu od 14,00 -15,00 hod. .
Sobota: Ligové zápasy SŠZ
Nedeľa: Ligové zápasy SŠZ

OZNAM

Vážení rodičia!
Srdečne vás pozývame na otvorenie pravidelnej záujmovej činnosti, ktoré sa uskutoční 28.9.2023 (štvrtok) o 16,00 hod. v Cirkevnom centre voľného času Beluša.
Tešíme sa na vašu účasť!