Aktuálne

DARUJTE 2% PRE CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU BELUŠA

Milí priatelia,

vďaka vám budeme môcť naďalej vytvárať deťom a mládeži priestor pre zmysluplné využívanie voľného času, rozvíjať ich talenty a chrániť ich pred sociálno – patologickými javmi.

Ďakujeme.

Potrebné údaje:
Názov: Cirkevné centrum voľného času
Farská 1158
018 61 Beluša
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37922581
IBAN: SK5309000000000363620233

webccvcbelusa.sk

Milí rodičia!

Ak si vyberiete zo širokej ponuky niektorú z našich činnosti pre svoje dieťa, je potrebné vyplniť prihlášku aj čestné vyhlásenie a svojim podpisom potvrdiť súhlas, aby navštevovalo daný krúžok, alebo klub. Poplatok za krúžky je 5,00€/mesiac t.j. spolu na celý školský rok 45,00€. Zápis do krúžkov je do 15.09.2018!!!
Na deti prihlásené po tomto termíne dotácie nedostaneme a preto po tomto termíne cena krúžkov bude vyššia.
Tí, ktorí odovzdajú do nášho centra VZDELÁVACÍ POUKAZ budú mať z celkovej sumy krúžkov zľavu 15,00 €
Voľnočasové aktivity v CCVČ začínajú 3.9.2018 v čase od 12,00 hod do 17,45 hod. Slávnostné otvorenie záujmovej činnosti je 26.9.2018 o 16,00 hod. v CCVČ. Pravidelná krúžková činnosť začína
od 1. 10. 2018. Formačné stretnutia sú bezplatné! Prihlasovať deti môžete od 27. 8.2018 do 15.9.2018 v čase od 10,00 hod. do 17,00 hod. v CCVČ Beluša. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Mgr. Vlasta Orgoníková
Čestné vyhlásenie sa podpisuje len jednému CVČ pre zber údajov. V praxi to znamená, že centru voľného času, ktorému poskytnete čestné vyhlásenie budú pridelené finančné prostriedky od štátu na záujmovú činnosť vášho dieťaťa. V prípade, že vaše dieťa navštevuje viaceré centrá voľného času, centrum, ktorému čestné vyhlásenie nepodpíšete, bude nútené pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za záujmové vzdelávanie. Preto vás prosíme o dôkladné zváženie, ktorému CVČ poskytnete vaše čestné vyhlásenie. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade poskytnutia čestného vyhlásenie viacerým CVČ vám hrozí sankcia. Preto veríme, že pri rozhodovaní o poskytnutí a podpísaní čestného vyhlásenia pre zber údajov si vyberiete práve Cirkevné centrum voľného času Beluša.Info:mob.:0904738397, E-mail: riaditelka@ccvcbelusa.sk Web: www.ccvcbelusa.sk
Nakoľko od 25. 5. 2018 platí nový zákon o ochrane osobných údajov, prosíme rodičov o vyplnenie prílohy ktorá je súčasťou prihlášky.