Ponuka ZČ na školský rok 2023/2024

Milé deti, nakoľko naše centrum voľného času začína voľnočasové aktivity
už od 4.9.2023 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod., môžete si prísť zahrať spoločenské hry, rôzne loptové hry, /futbal, basketbal, mini golf, badminton, vyskúšať si kreatívne tvorenie, pozrieť si rozprávku, film, napísať si domácu úlohu, porozprávať sa s kamarátmi, alebo len tak posedieť s priateľmi .
TEŠÍME SA NA VÁS!!!

rozpis ZČ na rok 2023-2024
žiadosť o prijatie do ZÚ 2023-2024
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Drahí rodičia!
Aj v novom školskom roku 2023/2024 ponúkame vašim deťom voľnočasové aktivity a pravidelnú záujmovú činnosť, z ktorej si môžete vybrať pre vaše dieťa, aby mohlo tvorivo a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

V tomto školskom roku ponúkame tieto krúžky:

• Fotografický krúžok
• Na skle maľované / maľovanie na sklo/
• Kynologický krúžok
• Voľnočasové aktivity – /každý deň okrem soboty a nedele od 12,00 – 17,00 hod./
• Zábavná gitara
• Spevokol
• Drevo ako dar
• Lego krúžok ml. deti
• Lego krúžok st. deti
• Šikovné ručičky / kreatívne tvorenie/
• Anglický jazyk – ml. deti
• Anglický jazyk – st. deti
• Pohybovo tanečný krúžok pre deti 5-7 rokov
• Tanečný krúžok – I. II. stupeň ZŠ
• Šachový krúžok – mladšie deti
• Šachový krúžok – staršie deti a mládež
• Keramický krúžok
• Stolný tenis
• Stolný futbal
• Stolný hokej
• Agroturistický krúžok
• Šípkarsky krúžok
• Posilňovňa
• Vyhradené pre miništrantov
• Svetielko
• Partička
• Šachový klub / III. liga, IV. liga/
• Klub mladých v PC
• Spoločenstvo rodín
• Spoločenstvo matiek